Pomiary elektryczne Sopot

Pomiary okresowe

pomiary elektryczne sopot

  • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń elektrycznych
  • pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów elektrycznych
  • pomiary rezystancji uziomów roboczych urządzeń elektrycznych
  • pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej i ciągłości obwodów odgromowych
  • pomiary natężenia i równomierności oświetlenia

Zadzwoń