Ceny usług elektrycznych Sopot

BADANIE i POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ zł/szt.*
1 Pomiar ochrony przeciwporażeniowej (zerowanie) 4,50
2 Pomiar ciągłości przewodów ochronnych 4,00
3 Pomiar rezystancji izolacji przewodów – obwód 1faz. 8,00
4 Pomiar rezystancji izolacji przewodów – obwód 3faz. 15,00
5 Pomiar rezystancji uziemień ochronnych 30,00
6 Pomiar rezystancji uziemień odgromowych 25,00-100,00
7 Pomiar i badanie wyłączników różnicowoprądowych 9,00
8 Pomiar natężenia i równomierności oświetlenia 7,50
9 Oględziny instalacji elektrycznej 4,00
MONTAŻ INSTALACJI (P.W. – PUNKTY WYPUSTOWE) zł/szt.*
1 P.W. Oświetlenia górnego wewnętrznego 35,00
2 P.W. Oświetlenia zewnętrznego na budynku 40,00
3 P.W. Gniazd 230V 35,00
4 P.W. Gniazd 400V 70,00
5 P.W. Zasilaczy 230V 35,00
6 P.W. Gniazd antenowych 40,00
7 P.W. Gniazd telefonicznych 45,00
8 P.W. Gniazd komputerowych skrętka V kat. 45,00
9 P.W. Domofonowy 100,00
MONTAŻ INSTALACJI (P.T. – PUNKTY TABLICOWE) zł/szt.*
1 P.T. Połączeń osprzętu rozdzielni w systemie szyny TH 20,00
2 P.T. Podłączenia rozdzielni do instalacji 15,00
3 P.T. Podpięcia ZUG 5,00
MONTAŻ ROZDZIELNI (OSADZENIE) zł/szt.*
1 Montaż rozdzielni 12-24 moduły 100,00
2 Montaż rozdzielni 36-48 moduły 150,00
3 Montaż rozdzielni 56-104 moduły 250,00
MONTAŻ OSPRZĘTU (GNIAZDA, WYŁĄCZNIKI, OPRAWY) zł/szt.*
1 Montaż gniazd 230V 9,00
2 Montaż gniazd telefonicznych 9,00
3 Montaż gniazd RTV i SAT, Komputerowe 11,00
4 Montaż wyłączników, przełączników 8,00
5 Montaż opraw oświetleniowych od 25,00
6 Montaż opraw oświetleniowych ogrodowych od 40,00
7 Montaż domofonu, videodomofonu 100,00
Call Now ButtonZadzwoń